top of page
HJEM
Om GoldenChild

GoldenChild er en veldedig stiftelse som springer ut fra foreningen GoldenChild Charity. Den ble grunnlagt av Ronny Hermansen når et barn i familien var alvorlig kreftsyk og senere døde 2018. Formålet med stiftelsen er å skape oppmerksomhet rundt barnekreft, og å samle inn midler som fordeles til barnekreftforskning og veldferdstiltak for kreftrammede barn. Foreningen omdannes fra en forening til en stiftelse i 2023.

GoldenChild forteller historien for å belyse misforståelser om sykdommen, hjelpe flere til å kjenne igjen Gullsløyfen - det internasjonale symbolet for kampen mot kreft hos barn, og ikke minst - bidra med økonomisk støtte slik at fler barn overlever, eller lever bedre etter sykdommen i fremtiden.

Stiftelsen GoldenChild eier seg selv, som gjør at ingen har rett til et økonomisk utbytte fra stiftelsen. Vårt tankegods er at alle som hjelper til i arbeidet, støtter oss økonomisk, deler våre verdier eller rett og slett bare heier på oss ER en del av oss. "Vi er GoldenChild" sier vi i alle sammenhenger der vi skaper verdier sammen. Siden vi har et solid anker i sporten golf som vår arena, er det en uttalt drøm at vi skal klare å gjøre GoldenChild til "Golf-Norges" innsats i kampen mot kreft hos barn. Samtidig skal vi søke mye arenaer hvor vi kan skape opplevelser og engasjement gjennom delaktighet på nye arenaer,

 

Stiftelsen mottar ingen offentlige midler. Vi er svært takknemlige for alle gaver og donasjoner, slik at vi kan både utvikle og styrke arbeidet. Vi håper du vil være med å støtte arbeidet vårt og løfte sammen med oss.

Sterke sammen - Store hjerter!

bottom of page