top of page

SPONSORINVITASJON

I 5 år har foreningen GoldenChild Charity arrangert den rollemodell-tunge

golfturneringen GoldenChild Invitational, en fundraiserturnering til inntekt for

kampen mot kreft hos barn. Etter 5-års jubileet vårt i fjor, som forøvrig ble helt

fantastisk, har tiden vært brukt til å definere hva GoldenChild skal være i fremtiden.

Takket være iherdig innsats fra venner og støttespillere i nettverket vårt

vil GoldenChild satse videre i form av å være en stiftelse, og arbeide bredere og

bedre enn noen gang.

Etter noe tids omorganisering er invitasjonene til årets høydepunkt, GoldenChild Invitational sendt ut, men det er alltid plass til fler. BLI MED.

Målsetningen står fast - eventet skal være en fundraiser slik at GoldenChild kan være en økonomisk støttespiller til forskningsarbeidet på barnekreftsykdommer, vi skal gi glede til barn som er til behandling på sykehus, og vi skal ta vare på og inkludere barn som er ferdig behandlet men som sliter med senskader.

 

Den er samtidig en arena hvor vi retter oppmerksomhet på saken, og vi gjør det gjennom latter og idrettsglede, opplevelser og utfordringer, og ved å skape en motvekt til det mørke ved kreft hos barn.

GoldenChild Invitational utvides

GoldenChild Invitational 2023 blir et to-dagers arrangement, og vil inkludere opptil 250 personer totalt. Arrangementet skal avholdes på Miklagard Golfklubb og Lily Country Club 17. og 18. august, hvor hovedeventet er den 18. august.

 

I år skal vi besøke en lang rekke golfklubber rundt om i Norge, som skal arrangere  lokale vennskapsturneringer, og hver av disse vennskapsklubbene sender 4 mann til en kvalifiseringsturnering på Miklagard den 17. august. Målet er å ha 25 klubber og 100 spillere på banen den dagen, hvor de 10 beste vinner spillerett på selve Invitational dagen etter, den 18. august. Samtlige 100 deltar på festmiddagen på kvelden på Lily sammen med VIP-gjester og støttespillere, og vi antar at 220-250 personer deltar på festmiddagen den 18.

 

Detaljene vil komme etterhvert, men her er hovedtrekkene:

 

17. august

Kvalikturnering for vennskapsklubbene

GoldenChild SupportClubs kvalifiseringsturnering på Miklagard Golfklubb.

Denne dagen blir vanlig spill, uten spesielle aktiviteter på banen, men

sponsorene våre er hjertelig velkommen til å ha fargelagt sine plasser på

forhånd slik at kvalik-turneringen går med et skinn av annerledeshet for

spillerne.

 

Men - det er viktig at sponsorene våre er forberedt til den store dagen, og mange benytter denne kvelden til å rigge ferdig standen sin slik at alt er klart på morgenen etter. 

 

18. august

GoldenChild Invitational 2023.

En festdag på golfbanen på Miklagard Golfklubb for VIP-gjester, støttespillere og vinnere av SupportClubs-kvalifiseringen. Samtlige evensponsorer tildeles enten et utslagssted, et greenområde f eks på par 5-hullene eller i sponsorlandsbyen som er nytt for i år. Eventsponsorene er ekstremt viktige for oss, ikke bare bidrar de med støtte gjennom sitt sponsorar, de er også de som skaper liv og røre på banen - nettop det som gjør at denne turneringen oppleves som helt annerledes enn noe annet du kan være med på som gjest.

Etter turneringens slutt blir det "Aftergolf" i den nye sponsorlandsbyen, med sosialt samvær, kos og hygge, før vi til sist samler oss til festmiddag.

Under GoldenChilds festkveld på Lily Country Club skal vi dele en fantastisk 3 retters festmiddag sammen, og vi vil bli et sted mellom 200 og 250 gjester til bords.

Under festmiddagen skal vi kåre vinnerne fra dagens turnering, det blir intimkonsert og underholdning, og selvsagt vår unike auksjon. Auksjonsartiklene vil normalt være i kategorien " kan ikke kjøpes i butikken" og har blitt svært populær blant deltagerne.

Dersom dere ønsker å donere noe til auksjonen er vi selvsagt svært takknemlige for det. Donoren vil bli invitert opp på scenen til auksjonarius for å si noe om seg selv og gaven man auksjonerer bort, og blir der til vinnerbudet er gitt.

Sponsorkategorier og pris

Vi har i år to typer sponsorplasser. Hullsponsorer som får brande sitt

utslagssted og lage liv ute på banen, og "sponsorlandsbyen" for aftergolfarrangementet.

 

Hver av sponsorplassene på banen koster kr 30 000,-. Man kan

selvsagt også velge å være begge steder om man vil for ekstra synlighet, da booker man 2 sponsorplasser med tilhørende rettigheter. 

 

På banen har vi 18 utslagssteder, drivingrangen og greenområdene på par-5

hullene, tilsammen 24 plasser.

Sponsorlandsbyen er ikke begrenset med hensyn til antall, og skal være et

"opplevelsessenter" gjennom hele dagen og arenaen for aftergolf.

 

Alle sponsorene får :

  • Stand på arrangementet enten på banen eller sponsorlandsbyen

  • Invitasjon til aftergolf for alle deltagende som er påmeldt enten ( ta gjerne med kollegaene dine til både aftergolf og festmiddagen til en hyggelig sosial aktivitet for selskapet ditt )

  • Deltagelse på festmiddagen for 2 personer

  • Overnatting for 2 personer i enerom.

Selve golfturneringen av Invitational har en kapasitetsgrense, derfor er det de første 24 bekreftede sponsorene som er garantert spillerett for 2 personer på

hovedturneringen.

NB! Vi har allerede bekreftet svært mange, og det er førstemannprinsippet

som gjelder med hensyn til spillerett. Gi oss en tilbakemelding så

raskt som mulig med bekreftelse på at dere vil ha en av plassene, og om dere

vil ha hullsponsorplass eller være i sponsorlandsbyen.

Vi trenger sterke og gode samarbeidspartnere for å lage årets beste golfevent

til støtte for et svært viktig arbeid. Barn skal ikke dø av kreft, og har rett til å

leve lange fullverdige liv. Din støtte, tilstedeværelse og evne til å spre glede er

kjempeviktig.

 

Jeg håper de aller fleste av dere har anledning til å være med, og bekreft

gjerne så tidlig som mulig til meg på ronny.hermansen@goldenchild.no eller på

tlf 99350123.

Masse hilsner fra "Onkel Ronny" og styret i Stiftelsen GoldenChild

bottom of page