top of page

 

GoldenChild Invitational er hovedeventet vårt hvert år.  hvor vi samler VIP-gjester, næringsliv, venner i golf-Norge og media. Turneringen har flere formål. men er primært en ekstraordinær fundraiser for barnekreftarbeidet i Norge. Den er samtidig en arena hvor vi retter oppmerksomhet på saken, og vi gjør det gjennom latter og idrettsglede, opplevelser og utfordringer, og ved å skape en motvekt til det vanskelige ved kreft hos barn.

Vi gjør en forskjell - og midlene som samles inn fordeles på forskning på barnekreftsykdommer og på velferdstiltak for barn som er rammet av kreft.

I tillegg har GoldenChild en oppgave i å spre kunnskap om utfordringene knyttet til dette arbeidet, og fremme gullsløyfen som det internasjonale symbolet i kampen mot kreft hos barn.

Invitational 2023.png

VÅRE FANTASTISKE VIP-GJESTER

VI HAR ALLEREDE STARTET BOOKINGEN AV NESTE ÅRS SPONSORER?

Støttespillerne fra næringslivet er den aller viktigste kilden til innsamlingsarbeidet for GoldenChild. Vi gjør denne arenaen så spennende som mulig slik at dere skal få en stor personlig opplevelse av å være med. Det er definitivt en arena for å bygge relasjoner og utvide nettverket, samtidig som det er en enestående mulighet til å vise sitt sosiale engasjement til ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.  GoldenChild Charity skal gi dere et positivt avtrykk gjennom assosiasjon, og hjelpe dere med å styrke deres egen merkevare. 

Det er alltid plass til en ekstra støttespiller, ta kontakt så får vi dere med. 

bottom of page