top of page

Olaf Tufte - firmatilpasset foredrag


Olaf Tufte blir sett som en av Norges største idrettshelter og har vunnet en rekke olympiske medaljer, vunnet World cup og blitt verdensmester.


Gjennom foredraget får du høre om hans suksesskriterier som man igjen kan trekke direkte paralleller til arbeidslivet gjennom temaer som motivasjon, sette seg mål, jobbe som et lag, lederskap og at ingen er gode alene.


Olaf kommer godt forberedt og leverer foredrag hvor deltagerne både lærer, blir inspirert, motivert og ikke minst vil kjenne på kroppen at dette har vært en nyttig time. Olaf innhenter alltid info om de han skal snakke for og tar gjerne et telefonmøte i forkant.


Olaf ønsker å donere et slikt foredrag til auksjonen på GoldenChild Invitational, og siden det er viktig å sette seg mål har han et mål om at auksjonssummen for foredraget passerer 70 000,-.


Tusen takk Olaf & Team.

bottom of page