DETTE ER GOLDENCHILD

GoldenChild Charity er en veldedig forening som ble startet av "Onkel Ronny" når nevøen Patrick var alvorlig kreftsyk. Patrick døde dessverre sommeren 2018. Formålet med foreningen er å skape oppmerksomhet rundt barnekreft, og å samle inn midler som fordeles til barnekreftforskning og veldferdstiltak for kreftrammede barn. Vi forteller historien for å belyse misforståelser om sykdommen, hjelpe flere til å kjenne igjen Gullsløyfen - det internasjonale symbolet for kampen mot kreft hos barn, og ikke minst - hjelpe til med å skaffe finansiering av  barnekreftforskning slik at fler barn overlever i fremtiden.

Gullsløyfe_offisiell.png

GoldenChild Charity er en frivillig non-profit forening, og har ingen ansatte, det utbetales hverken lønn eller honorarer - og all verdiskapningen rundt GoldenChild er dugnadsbasert, slik at mest mulig av midlene vi samler inn går til formålet. GoldenChild Charity ble grunnlagt av og administreres av Ronny Hermansen, Patricks onkel, mens verdiskapningen er et resultat av dugnadsinnsats med gode venner av foreningen.