top of page
HJEM
Om GoldenChild

GoldenChild Charity er en veldedig forening som ble grunnlagt av Ronny Hermansen når et barn i familien var alvorlig kreftsyk og senere døde 2018. Formålet med foreningen er å skape oppmerksomhet rundt barnekreft, og å samle inn midler som fordeles til barnekreftforskning og veldferdstiltak for kreftrammede barn. 

GoldenChild Charity forteller historien for å belyse misforståelser om sykdommen, hjelpe flere til å kjenne igjen Gullsløyfen - det internasjonale symbolet for kampen mot kreft hos barn, og ikke minst - bidra med økonomisk støtte slik at fler barn overlever, eller lever bedre etter sykdommen i fremtiden.

GoldenChild bruker sporten golf som sin arena, en sport som har lange tradisjoner for fundraising til veldedige formål. Det arrangeres en lang rekke aktiviteter for publikum og næringsliv gjennom året, hvor kjendissturneringen GoldenChild Invitational er sesongens store høydepunkt. Vi er svært takknemlige for alle gaver og donasjoner, og vi håper du vil være med å støtte arbeidet vårt og løfte sammen med oss.

Sterke sammen - Store hjerter!

bottom of page