BARNEKREFT I NORGE

Gullsløyfe_offisiell.png

Her er noen viktige fakta om kreft hos barn:

Barn får andre kreftformer enn voksne, som krever egen målrettet forskning

Ca 200 barn får kreft i Norge hvert år, 60 blir helt friske, ca 100 får livsvarige senskader, mens 40 ikke overlever.

Kreft er den vanligste årsaken til bortgang av barn og unge mellom 1 - 14 år.

Det finnes ingen øremerkede midler over statsbudsjettet til forskning på barnekreft, mesteparten av denne forskningen gjøres av innsamlede midler.

Norge ligger desidert sist blandt de nordiske landene på barnekreftforskning.

Barnekreftforeningen er spydspissen i Norge både med hensyn til kunnskapsdeling og samarbeid med fagmiljøene på forskningssiden. Arbeidet er ikke finansiert over statsbudsjettet, og er heller ikke inkludert i den store satsningen mot kreft som eneste "særforbund"som ikke er en del av Kreftforeningen.

Gullsløyfen er det internasjonale symbolet, september er den internasjonale måneden og den 15. februar er den internasjonale markeringsdagen for kampen mot barnekreft. La oss være like flinke som "rosa oktober" og "blå november - og gjør september til den gule måneden.

GoldenChild Charity skal være en støttespiller til dette arbeidet - og har pr 31.12.2020 donert 700 000 kroner til Barnekreftforeningens arbeid.