top of page
Gullsløyfe_offisiell.png

Her er noen viktige fakta om kreft hos barn:

Barn får andre kreftformer enn voksne, som krever egen målrettet forskning

Ca 200 barn får kreft i Norge hvert år, Dessverre vil 40 av disse ikke overleve sykdommen, som gjør at kreft er den vanligste dødsårsaken for barn og unge mellom 1 - 14 år.

Av overleverne må ca 110 av de må leve med livslage senskader etter behandlingen, og tilsammen er det et høyt uttalt mål at ingen barn skal dø av kreft, og alle har rett til å leve fullverdige lange liv.

Det finnes ingen øremerkede midler over statsbudsjettet til forskning på barnekreft, mesteparten av denne forskningen gjøres av privat innsamlede midler. Norge ligger desidert sist blandt de nordiske landene på barnekreftforskning.

GoldenChilds skal tilgjengeliggjøre frie midler til forskning, og med hjelp fra fagmiljøene selv tildele midlene der behovet er størst og sjansen for suksess er best. I tillegg skal vi skape glede heltene som opplever denne sykdommen, gjennom velferdstiltak under og etter behandling. Blandt annet ønsker vi at barn med senskader skal få oppleve mestring, idrettsglede, samvær med likesinnede, frisk luft, mental og fysisk trening gjennom golf - en idrett som passer for alle.

Gullsløyfen er det internasjonale symbolet, september er den internasjonale måneden og den 15. februar er den internasjonale markeringsdagen for kampen mot barnekreft. La oss være like flinke som "rosa oktober" og "blå november - og gjør september til den gule måneden.

bottom of page