top of page
Gullsløyfe_offisiell.png

Her er noen viktige fakta om kreft hos barn:

Barn får andre kreftformer enn voksne, som krever egen målrettet forskning

Ca 200 barn får kreft i Norge hvert år, 60 blir helt friske, ca 100 får livsvarige senskader, mens 40 dessverre ikke overlever.

 

Kreft er den vanligste årsaken til bortgang av barn og unge mellom 1 - 14 år.

Det finnes ingen øremerkede midler over statsbudsjettet til forskning på barnekreft, mesteparten av denne forskningen gjøres av privat innsamlede midler. Norge ligger desidert sist blandt de nordiske landene på barnekreftforskning.

De fremste kildene for tildeling av forskningsmidler til studier på barnekreft av Forskningsfondet i Barnekreftforeningen, og Kreftforeningen selv, og GoldenChilds donasjoner til forskning tildeles disse slik at fagmiljøene selv kan disponere midlene der behovet er størst.

Gullsløyfen er det internasjonale symbolet, september er den internasjonale måneden og den 15. februar er den internasjonale markeringsdagen for kampen mot barnekreft. La oss være like flinke som "rosa oktober" og "blå november - og gjør september til den gule måneden.

GoldenChild Charity skal være en støttespiller til dette arbeidet - og har pr 31.12.2021 donert 1 000 000 kroner til barnekreftforskning

bottom of page