GoldenChild, Invitational

Vårt tankegods er at alle som hjelper til i arbeidet, støtter oss økonomisk, deler våre verdier eller rett og slett bare heier på oss ER en del av oss. 

Hva går pengene til?

Stiftelsen GoldenChild eier seg selv, som gjør at ingen har rett til et økonomisk utbytte fra stiftelsen. Overskuddet som genereres i stiftelsen gjennom donasjoner eller fra aktivitetene våre gjennom året skal fordeles i henhold til formålsparagrefen for stiftelsen.

Hovedvekten av midlene skal fordeles på ventende forskningsprosjekter i helsesektoren som spesifikt forsker på barnekreftsykdommer. Det finnes ingen øremerkede midler over statsbudsjettet til dette, og finansieringsbehovet er stort. Å styrke finansingen på barnekreftforskning er vår høyeste prioritet.

I tillegg skal stiftelsens overskuddsmidler benyttes til å spre glede for kreftrammede barn som er til behandling, og til barn som er ferdigbehandlet men som har utfordringer med senskader etter sin behandling. Svært mange barn som har vært gjennom sin behandling forteller om utenforskap, hvor det å ikke ha kapasitet til delta i aktivitetene i sine sosiale nettverk gjør at man blir alene. Stiftelsen skal bidra til å introdusere disse barna for nye inkluderende arenaer, hvor man kan finne tilhørighet, vennskap, fysisk og mental trening, idrettsglede og utfoldelse.

Vårt tankegods er at alle som hjelper til i arbeidet, støtter oss økonomisk, deler våre verdier eller rett og slett bare heier på oss ER en del av oss. "Vi er GoldenChild" sier vi i alle sammenhenger der vi skaper verdier sammen.

 

Stiftelsen mottar ingen offentlige midler. Vi er svært takknemlige for alle gaver og donasjoner, slik at vi kan både utvikle og styrke arbeidet. Vi håper du vil være med å støtte arbeidet vårt og løfte sammen med oss.

Å støtte GoldenChild er enkelt. Man kan bruke VIPPS på nr 040404, støtte gjennom Facebook, opprette en egen Facebook-innsamling, donere via vår giverkonto eller via faktura. Dersom du ønsker faktura send oss en e-post på kontakt@goldenchild.no, så hjelper vi dere gjerne.

GoldenChilds giverkonto er i Sparebank1 på kontonummer 1813.17.39520

Send ditt bidrag til Vipps-nummer 040404

Rectangle, Font
Rectangle, Font
Vipps GoldenChild

Våre samarbeidspartnere

GoldenChild er avhengige av å ha sterke proaktive støttespillere, og våre samarbeidspartnere hjelper på mange forskjellige måter. Våre generalsponsorer bidrar med både økonomisk, strategisk og operativ støtte, eventsponsorene er med på å løfte resultatene fra de inntektsbringende aktivitetene våre, mens konseptpartnerne bistår med tjenester og praktiske oppgaver som skal løses.