Betingelser

GoldenChild Charity er en veldedig forening, som samler inn midler til arbeidet i kampen mot kreft hos barn. Donasjoner og gaver gis på frivillig basis av velgjørere, som ønsker at GoldenChild formidler sin gave til videre formålet.

Formålsparagrafen er spesifisert i foreningens stiftelsesdokument, som presesierer at innsamlede midler i størst mulig grad skal fordeles til helseforetak og foreninger som konkret arbeider med forskning på barnekreftsykdommer, eller med veldferdstiltak for kreftrammede barn, på eller utenfor sykehuset, under eller etter behandling.

Foreningen er non-profit, selger ingen artikler til inntekts erhverv, har ingen programmer for monitorering av trafikk eller videreformidling av kunde- eller persondata. Data behandles kun på statistisk grunnlag for analyse av trafikkmønstre for forbedring av brukeropplevelsen på hjemmesiden.

For konkurransen GoldenChild BirdieChallenge, hvor konkurransene er basert på registrerte resultater og derigjennom mikrodonasjoner gjennom Vipps over en tidsbestemt periode, hentes en månedlig rapport med deltagernes telefonnummer slik at vi kan holde deltagerne oppdatert gjennom konkurranseperioden. Ved konkurransens slutt benyttes telefonnummeret til å kontakte vinnerne, men lagres ikke til annet formål, eller deles med andre parter.

GoldenChild Charity´s navn og logotyper er varemerkebeskyttet og kan ikke benyttes uten etter avtale med foreningens ledelse. Innhold fra siden, slik som bilder, film, samarbeidspartneres loger o.l kan ikke benyttes uten samtykke fra foreningens ledelse.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på ronny.hermansen@goldenchild.no

Tilbake