Kampen mot Barnekreft

Viktige fakta og vår hjertesak

Picture frame, Art, Font

Kjappe fakta om barnekreft

  1. Barnekreft er ikke så sjelden som man kanskje tror: Selv om barnekreft er mindre vanlig enn kreft hos voksne, påvirker det likevel mange barn over hele verden.
  2. Det er ulike typer barnekreft: Barnekreft omfatter forskjellige typer kreft. Å forstå de ulike typene er viktig for å kunne tilby riktig behandling og støtte.
  3. Behandlingene kan være intense og langvarige: Barn som diagnostiseres med kreft, gjennomgår ofte tøffe behandlinger som stråling, kjemoterapi og kirurgi. Disse behandlingene kan være smertefulle og har alvorlige bivirkninger som påvirker barnas livskvalitet.
  4. Barnekreftforskning er underfinansiert: Til tross for betydelige fremskritt innen medisinsk forskning, er det fortsatt mye som ikke er kjent om barnekreft, og forskningen er ofte underfinansiert sammenlignet med kreftforskning hos voksne.
  5. Det påvirker hele familien: Når et barn blir diagnostisert med kreft, påvirker det ikke bare barnet, men hele familien. Søsken, foreldre og omsorgspersoner opplever ofte følelsesmessig stress, økonomiske utfordringer og endringer i dagliglivet.

Når vi snakker om kreft, er det ofte de voksnes kamp som får mest oppmerksomhet. Men, la oss ikke glemme at når det gjelder barn, er det en helt annen kamp som kjempes.

Barn får andre former for kreft enn voksne. Dette betyr at forskning må være målrettet mot deres spesifikke behov. Hvert år blir rundt 200 barn i Norge rammet av kreft. Det som virkelig ryster, er at 40 av disse barna ikke vil overleve sykdommen. Dessverre er kreft den vanligste dødsårsaken for barn og unge mellom 1 og 14 år.

Selv for de som overlever, er ikke kampen over. Rundt 110 av dem må leve med livslange senskader etter behandlingen. Det er en påminnelse om at selv etter seieren, er det fortsatt en vei å gå. Det er dessverre ingen øremerkede midler over statsbudsjettet til forskning på barnekreft. Det er her organisasjoner som GoldenChild kommer inn, som samler inn midler for å drive vital forskning fremover.

Motor vehicle, Baseball cap, Community
GoldenChild, Golden Child

"GoldenChild skal tilgjengeliggjøre frie midler til forskning, og med hjelp fra fagmiljøene vil vi tildele midlene der behovet er størst og sjansen for suksess er best. I tillegg skal vi skape glede for de heltene som må kjempe mot sykdommen, gjennom velferdstiltak under og etter behandling. Blant annet ønsker vi at barn med senskader skal få oppleve mestring, idrettsglede, samvær med likesinnede, frisk luft, mental og fysisk trening gjennom golf - en idrett som passer for alle."

-Ronny Hermansen, Grunnlegger av GoldenChild

​Gullsløyfen er det internasjonale symbolet, september er den internasjonale måneden og den 15. februar er den internasjonale markeringsdagen for kampen mot barnekreft. La oss være like flinke som "rosa oktober" og "blå november - og gjør september til den gule måneden.

Vil du være med på vår kamp mot barnekreft?

Ethvert bidrag teller, og vi setter stor pris på din støtte. Du kan enkelt sende ditt bidrag gjennom Vipps til 040404, eller les mer om hvordan du kan delta og hva pengene går til ved å lese mer her.

Din hjelp gjør en forskjell.

Motor vehicle, Automotive tire, Wheel, Sky, Asphalt