Våre samarbeidspartnere

GoldenChild er avhengige av å ha sterke proaktive støttespillere, og våre samarbeidspartnere hjelper på mange forskjellige måter. Våre generalsponsorer bidrar med både økonomisk, strategisk og operativ støtte, eventsponsorene er med på å løfte resultatene fra de inntektsbringende aktivitetene våre, mens konseptpartnerne bistår med tjenester og praktiske oppgaver som skal løses.

GULLSPONSOR 2024

Azure, Font
Grey, Laptop

VÅRE GENERALSPONSORER

Eventsponsor GoldenChild
Product, Font

Vil du bli en støttespiller og en del av nettverket GoldenChild?

Det er mange grunner til å ta del i reisen med GoldenChild. De aller fleste har valgt å bli med for å støtte en svært viktig sak. Det er en måte å hjelpe der behovet er stort, samtidig som det er en svært kraftfull måte å bygge kultur og styrke omdømme på, både internt og eksternt. Corporate Social Responsibility er tematikk som blir stadig mer synlige næringslivet, og fremheves som selskapets verdisyn.

GoldenChild skal være et positivt og skapende nettverk, hvor vi bygger hverandre sterkere samtidig som vi gir hjelp. Vi skaper samhold gjennom positive opplevelser, knytter kontakter og bygger gode relasjoner, utvikler nye idéer sammen og bygger veien videre - SAMMEN. 

Dersom du ønsker at ditt selskap skal være med som en av våre samarbeidspartnere - ta kontakt, det er plass til alle.